Úradná tabuľa

TRIEDENÝ ZBER A ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ - ROK 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

Oznámenie o doručovaní oznámení o delegovaní člena a náhradníka volebnej komisie a doručovaní žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Ples 2019

VZN 1/2019 VZN 1/2019 VZN 1/2019 VZN 1/2019

Voľba hlavného kontrolóra Voľba hlavného kontrolóra Voľba hlavného kontrolóra... na začiatok stránky ...

Podnikateľ

Zoznam