Pohľad na obec Baškovce

O obci ...

Obecný úrad

Tel: 056 / 652 23 37

Baškovce 29

073 01 Baškovce pri Sobranciach

Samosprávny kraj: Košický

Okres: Sobrance

Región: Košický

IČO: 00325007

Počet obyvateľov: 261

Rozloha: 621 ha

Prvá písomná zmienka: v roku 1427

Starosta: Mgr. Viera Lukáčová

Demografia

•Počet obyvateľov k 31.12.2007 spolu 265

muži 126

ženy 139

•Predproduktívny vek (0-14) spolu 36

•Produktívny vek (15-54) ženy 71

•Produktívny vek (15-59) muži 87

•Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 71

•Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 1

muži -2

ženy -1

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

• Predajňa potravinárskeho tovaru

• Pohostinské odbytové stredisko

• Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel

• Pošta

• Futbalové ihrisko

• Verejný vodovod

• Verejná kanalizácia

• Kanalizačná sieť pripojená na ČOV

• Rozvodná sieť plynu

Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika

... na začiatok stránky ...

Podnikateľ

Zoznam