Tlačiva

dpmd_foFyzické osoby - Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

dpmd_poPrávnické osoby - Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

potvrdenie_opdpkmdPotvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

poucenie_opdpkmdPoučenie k potvrdeniu o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

odpustenie_koŽiadosť o zníženie – odpustenie poplatku za komunálny odpad

... na začiatok stránky ...

Podnikateľ

Zoznam