Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1/2014 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1/2014 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1/2014 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1/2014

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1/2014VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1/2014VZN obce Baškovce 2/2014 - Správne poplatky, miestne poplatky za používanie kultúrneho domu, zasadačky, rozlúčkovej siene. VZN obce Baškovce 2/2014 - Správne poplatky, miestne poplatky za používanie kultúrneho domu, zasadačky, rozlúčkovej siene.

VZN obce Baškovce 2/2014 - Správne poplatky, miestne poplatky za používanie kultúrneho domu, zasadačky, rozlúčkovej siene.VZN obce Baškovce 2/2014 - Správne poplatky, miestne poplatky za používanie kultúrneho domu, zasadačky, rozlúčkovej siene.

... na začiatok stránky ...

Podnikateľ

Zoznam