Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 09.07.2014Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 09.07.2014

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 30.06.2014Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 30.06.2014

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 17.06.2014Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 17.06.2014

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 31.03.2014Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 31.03.2014

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11. 01. 2011

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11. 01. 2011

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11. 01. 2011

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11. 01. 2011

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11. 01. 2011

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11. 01. 2011

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11. 01. 2011

... na začiatok stránky ...

Podnikateľ

Zoznam