Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 25.06.2018Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 25.06.2018

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 10.05.2018Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 10.05.2018

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 14.11.2017Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 14.11.2017

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 26.09.2017Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 26.09.2017

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 29.03.2017Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 29.03.2017

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 21.11.2016Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 21.11.2016

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 28.06.2016Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 28.06.2016

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 21.03.2016Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 21.03.2016

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 14.12.2015Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 14.12.2015

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 15.10.2015Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 15.10.2015

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 17.06.2015Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 17.06.2015

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 24.03.2015Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 24.03.2015

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 11.02.2015Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 11.02.2015

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 15.12.2014Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 15.12.2014

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 26.11.2014Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 26.11.2014

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 09.07.2014Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 09.07.2014

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 30.06.2014Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 30.06.2014

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 17.06.2014Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 17.06.2014

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 31.03.2014Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 31.03.2014

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 11.01.2011Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce konaného dňa 11.01.2011

... na začiatok stránky ...

Podnikateľ

Zoznam